Kontaktné údaje

ONE TRUST Plus, s.r.o.
Janka Kráľa 1112/53
020 01 Púchov
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 914 331 200
E-mail: info@vybavimeauto.sk

Kamenná prevádzka
Priemyselná 420/2
020 01 Dolné Kočkovce
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Marek Staňo

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 8:00 – 17:00
obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:45
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: ONE TRUST Plus, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Janka Kráľa 1112/53, 020 01 Púchov

IČO: 363 48 988
IČ DPH: SK2022 086 132 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 12.11.2005 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 16180/R.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
IBAN: SK80 7500 0000 0040 0304 9799
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Číslo účtu: 4003049799 / 7500

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Telefón: +421 32 640 01 09
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk